Activităţi

1 august 2013 (0)                              COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA

                                                                                                                                                                                                                       VIOLENȚEI  ÎN MEDIUL ȘCOLAR

Analiza chestionarului aplicat elevilor

privind fenomenul violenței în Liceul Teoretic Ioan Slavici Panciu

 

În perioada 25 noiembrie – 4 decembrie 2012, la inițiativa Consiliului Școlar al Elevilor, Departamentul Avocatul Elevului, a fost aplicat un chestionar elevilor din liceul nostru. Chestionarul a fost postat pe site-ul unității și 360 de elevi au răspuns online la cele 13 întrebări. Pentru a sigura confidențialitatea intervievaților nu s-a cerut nici numele și nici clasa din care făceau parte. De aceea consider că rezultatele reflectă realitatea asupra dimensiunii și a cauzelor fenomenelor de violență în liceul nostru. Iată rezultatele obținute pentru fiecare întrebare în parte:

 

1. Prin “agresivitate” înţelegi: *

 • ameninţǎri / intimidǎri              163
 • distrugerea de bunuri               12
 • injurii                                               24
 • loviri                                                161

 Ponderea este deținută în egală masură amenințări  și de loviri. Profesorii diriginți mai avem mult de lucrat la capitolul  comunicare  cu elevii noștri. 

 

2. Există manifestări agresive în şcoala ta? *

 • Foarte des                                17
 • Des                                              34
 • Uneori                                       283
 • Deloc                                          26

 Este  de subliniat că majoritatea zdrobitoare  afirmă că manifestările violente sunt rare. 

 

3. Ai fost victima vreunui comportament agresiv? *

 • Da                                              102
 • Nu                                              258

Îngrijorător  este că 2/3 dintre elevii intervievați au fost victime ale  unui  comportament  agresiv.

 

4. Dacă ai asista la un act de agresiune, cum ai reacţiona? *

 • Aş încerca să aplanez situaţia                              104
 • M-aş implica de o parte sau de alta                   30
 • Nu m-aş implica                                                        89
 • Aş anunţa un adult                                                  137

 Aici situația este mult mai bună. Marea majoritate  a elevilor ar încerca să aplaneze situația și să anunțe un adult. Doar 8% dintre ei s-ar implica de o parte sau de alta în conflict.

 

5. La cine ai apela dacă ai fi agresat fizic în incinta şcolii? *

 •  Părinţi                                                                       26
 •  Profesori                                                                  101
 •  Conducerea şcolii                                                191
 •  Alte personae                                                         42

 Un lucru pozitiv, încrederea pe care o au elevii în  conducerea școlii și în cadrele didactice. Faptul că 80% dintre ei consideră că le putem rezolva  eventualele conflicte, trebuie să ne mobilizeze și mai mult.

 

6. Care credeți că sunt cauzele agresivităţii? *

 •  Neînțelegeri între colegi                                                                           242
 •  Influenţa anturajului                                                                                 202
 •  Relaţii conflictuale în familie                                                                    42
 •  Dorinţa de a se impune                                                                            184
 •  Influenţa mass-media (TV, internet, reviste)                                      55

 Principalele cauze ale  agresivității în viziunea elevilor sunt cele legate de neînțelegerile între colegi și de influența anturajului. Iată deci unde avem de lucrat, acolo la nivelul nucleului clasei.

 

7. Preocuparea ta principală în timpul liber este: *

 •  Televizorul                                                              35
 •  Computerul                                                           207
 •  Lectura                                                                    50
 •  Sportul                                                                    68

Sincer mi-era teamă de răspunsurile primite  la această întrebare. 57% dintre elevi au ca principală preocupare computerul. Și nu  pentru instruire ci pentru jocuri, muzică, filme sau facebook. Este grav și fenomenul se amplifică an de an. 

 

8. Ai imitat scene de agresivitate? *

 • Da                                                                        107
 • Nu                                                                        253

70% dintre elevi nu imită scene de violență și acesta este un lucru îmbucurător.

 

9. Dacă da, de unde te-ai inspirat?

 •  a) TV                                                                        48
 •  b) Internet                                                            39
 •  c) Familie                                                                 3
 •  d) Şcoală                                                               17
 •  e) Anturaj                                                              50

 Principalele surse de inspirație ale actelor de violență în liceu sunt anturajul, televiziunea și internetul. Este cea mai bună dovadă că eforturile noastre, ale cadrelor didactice, trebuie să se îndrepte spre oferirea de alternative la petrecerea timpului liber.

 

10. În general, când nu-ţi convine ceva la şcoală, cum reacţionezi? *

 • Exprimându-ţi punctul de vedere cu calm               267
 • Ridicând tonul pentru a-ţi impune opinia                  56
 • Devenind violent                                                                 7
 • Abandonând sarcinile fără nici o explicaţie               30

 Faptul că 75% dintre elevi reacționează calm, exprimându-și punctul de vedere, este o dovadă a faptului că există libertate de exprimare și că elevul este educat în spiritul valorilor democrației.

 

11. Ce anume te poate face să-ţi pierzi controlul? *

 • Jignirile unui coleg                                                  219
 • Bătăile dintre părinţi                                                18
 • Ameninţările unui professor                                 30
 • O evaluare incorectă                                               93

 Iată, se reconfirmă faptul că agresivitatea verbală este principala formă de  violență ce apare în liceu în acest moment. (61%)

 

12. Ce anume te reţine să reacţionezi agresiv? *

 • Bunul simţ / educaţia                                                276
 • Teama de consecinţe la nivelul şcolii                     43
 • Pedeapsa din partea părinţilor                                    9
 • Nimic                                                                                32

 De bun augur este faptul că principalul motiv ce-l reține pe elev să nu reacționeze agresiv este bunul simț/ educația. Dacă 77 % dintre ei afirmă asta, suntem pe drumul bun.

 

13. Cum crezi că pot fi prevenite manifestările agresive în școală? *

 • Discuţii la ora de dirigenţie                                                      209
 • Mai multe activităţi extra-şcolare                                         125
 • Supraveghere mai atentă din partea profesorilor          142
 • Discuţii cu psihologul / consilierul şcolar                           148
 • Implicarea poliţistului de proximitate                                  92

 Iată, se reconfirmă faptul că cei mai mulți au încredere în noi și vor să fie ascultați. Ne vor mai aproape de ei. Este cazul să le acordăm mai multă atenție să-i supraveghem și să-i  antrenăm în activități extrașcolare. 

 

Concluzionând, fenomenul există la nivelul liceului mai ales ca violență verbală și el trebuie redus pentru a nu degenera. Elevii au încredere în profesori și în conducerea  liceului. Să nu uităm  că 80%  dintre ei consideră că le putem rezolva  eventualele conflicte. Cred că nu greșesc dacă vă rog să ne aplecăm cu tact asupra problemelor lor și  să încercăm să-i ajutăm mai mult. Și să nu uităm de alternativele pe care le putem oferi elevilor pentru petrecerea timpului liber. Elevii au potential. Mulți dintre ei vor să facă lucruri frumoase și utile dar au nevoie de sprijinul nostru. Le mulțumesc celor șapte cadre didactice care au răspuns inițiativei elevilor și sunt coordonatori alături de ei în proiectele demarate de Consiliul Școlar al Elevilor.

 

 

 

CPPEȘE,

Apreutesei Maricica

 

 

Button text
Button text