Proiectul

PROIECT  EDUCATIV

Numele  proiectului:  Violența - amenințarea valorilor

Coordonatori:  Luca Marian, Pușcă Crina, Stan Alina, Apostol  Viorica, Gârleanu Ionuț, Blaj  Ana-Maria

 

Grupul de lucruelevii Liceului Teoretic Ioan Slavici Panciu

Parteneri: Politia Panciu, Primaria orasului Panciu

Teme  abordate: Cetățenie, TIC, limba și literature română, limbi străine,  psihologie socială

Descrierea proiectului:

Proiectul Volenţa ameninţarea valorilor este un poiect al elevilor şi pentru elevi. Scopul acestuia este de a reduce numărul abaterilor disciplinare înspre violenţă ale elevilor cu 5% , cu o marjă de eroare care sperăm să aducă un rezultat mai bun.

Vrem să reducem frecvenţa actelor şi manifestărilor agresive în relaţiile dintre elevii liceului prin:
-      învăţarea şi exersarea comportamentelor pro-sociale;
-      responsabilizarea acestora;
-      creşterea gradului de implicare in activiţăţile de grup specifice mediului şcolar.

Efortul ni-l indreptăm spre ai determina pe elevi să conştientizeze că agresivitatea are motivaţie interioară, subiecţii agresivi urmărind în general beneficiile şi satisfacţia iluzorie de pe urma comportamentului lor. Chiar reacţia agresivă apare pe acest fond, fiind specifică celor predispuşi la agresivitate.

Comportamentele agresive sunt comportamente învăţate, tinerii agresivi fiind victime ale unor influenţe negative. Inexistenţa unor factori exteriori situaţionari ai agresivităţii face geu de justificat un astfel de comportament. După părerea noastră violeţa nu poate fi scuzată; răspunsul la această problemă socială este autocontrolul şi educarea propriei voinţe. Suntem răspunzători pentru orice act de agresiune în care suntem implicaţi deoarece, prin acţiunea şi non-acţiunea proprie hotărâm asupra existenţei acestei probleme sociale.
Odata ce comportamentele agresive si cele pro-sociale sunt învăţate, optăm pentru a doua categorie superioară valoric, generatoare de noi valori.

Ascensiunea spre non-violenţă începe cu fiecare din noi şi
fiecare îi poate urca treptele!
 

Instrumente utile:  Internet, software- (Powerpoint, video, imagini și desene), Web

Obiective:

  1. Identificarea  tipurilor  de  violență ce apar în liceu, din perspectiva elevilor
  2. Cunoasterea și punerea în discuție a unor a unor cazuri de violență din liceu.
  3. Îmbunătățirea competenţelor lingvistice
  4. Dezvoltarea  competenţelor TIC
  5. Dezvoltarea competenţelor de relaţionare

Proceduri  de  lucru :

  1. crearea unui grup de lucru,  format din profesori și elevi
  2. schimb de idei pe baza materialelor prezentate de profesori și de poliție
  3. elaborarea de către elevi a unei broşuri/pliant pe tema violenţei
  4. realizarea de către elevi a unor materiale  pe tema violenţei în şcoală (fotografii, filme, observări, desene, compuneri / compoziţii, eseuri)
  5. contact permanent intre elevi prin pagina de Facebook a proiectului

Rezultate preconizate:

Dorim să reducem cu 5% numarul abaterilor disciplinare datorate violenței, să promovăm cooperarea între elevi și munca în echipă. Vrem  să încurajam utilizarea TIC, noi prietenii în rândul elevilor și al cadrelor didactice .

 

Descrierea activităţilor

 

Nr.

Nume activitate

Termen

Descriere activitate

Responsabili

Beneficiari

Modalităţi de evaluare

A.1

Pregătirea implementării proiectului

Noiembrie 2012

Organizarea echipei

Definitivarea planului detaliat de implementare

Luca Marian

Pușcă Crina

Stan Alina

Apostol  Viorica

Gârleanu Ionuț

Blaj  Ana-Maria

A.2

Organizarea unui concurs privind alegerea unui slogan şi a unei sigle pentru promovarea proiectului şcolii

Decembrie 2012

Pușcă Crina

Stan Alina

A.3.

Realizarea de către elevi a unui blog/site dedicat proiectului

Ianuarie 2013

Realizarea paginii  web şi a paginii facebook a proiectului. Seminarul  de  lansare. Promovarea instituţională, prin mass-media şi pe Internet

Luca Marian, echipa  de promovare

Elevi, profesori,  comunitatea locală, ISJ Vrancea

Număr  de participanți, reflectare în media

A.4.

Elaborarea de către elevi a unei broşuri/pliant pe tema violenţei care va fi distribuită în unitatea şcoală

Februarie 2013

Echipe  mixte elevi-profesor din liceu   vor realiza în format electronic broșuri și pliante. Echipa de promovare va distribui pliantele în liceu.

Apostol  Viorica

Blaj  Ana-Maria

Elevi  si profesori  din liceu

Calitatea lucrărilor realizate

A.5.

Realizarea  unui panou  cu desene și mesaje cu tema Violența   murdărește

Martie 2013

Pe scările de urcare a elevilor la etaj, se vor amplasa două panouri unde elevii vor scrie propriile mesaje pornind de la sloganul proiectului

Gârleanu Ionuț

Elevi si profesori  din liceu

Numarul de desene realizate de elevi

A.6.

Realizarea de către elevi a unor materiale  pe tema violenţei  în şcoală (fotografii, filme, observări, desene, compuneri / compoziţii, eseuri)

Ianuarie-aprilie 2013

Se vor amenaja două locuri de afișaj la parter/etaj pentru lucrările elevilor

Materialele   sunt afişate  pe site si pe pagina de Facebook

Luca Marian

Pușcă Crina

Stan Alina

Apostol  Viorica

Gârleanu Ionuț

Blaj  Ana-Maria

Elevii din liceu, vizitatorii paginii  web și ai paginii de facebook

Instrumente de feedback – online (numar de aprecieri, vizitatori, comentarii)

A.7.

Organizarea unui  concurs pentru alegerea și realizarea unei mascote pentru  promovarea  proiectului  şcolii

Martie-aprilie 2013

În luna martie se va realiza un concurs de desene între clase pentru alegerea mascotei, iar în cadrul proiectului   „Să ştii mai multe, să fii mai bun!“ ea va fi realizată cu o echipă de elevi.

Imagini cu mascota vor apărea pe site pentru popularizare.

Stan Alina

Blaj  Ana-Maria

Elevii liceului,

vizitatorii paginii  web și ai paginii de facebook

Calitatea produsului  final.

Instrumente de feedback – online

A.8.

Elaborarea de către elevi a unor foi volante pe tema violenţei domestice și a drepturilor copiilor

Aprilie 2013

Activitatea va fi cuprinsă în cadrul proiectului   „Să ştii mai multe, să fii mai bun!“

Pușcă Crina

Apostol  Viorica

Elevi, profesori,

Numărul și calitatea produselor  finale.

A.9.

Organizarea unui grupde inițiativă care se va deplasa în comunitate (în unități publice, în unități economice, pe stradă, în școli și grădinițe) pentru a distribui broșuri, pliante și foi volante create de elevii liceului. Mascota va însoți grupul.

(și/sau Organizarea unei acțiuni “Marșul antiviolență”  cu plecare din fața liceului până în zona centrală a orașului și retur. Vor fi distribuite foi volante si pliante cetățenilor orașului)

Aprilie-mai 2013

9 Mai 2013

Împreună cu elevii din Consiliul Școlar al Elevilor din liceu  și sub directa supraveghere a Poliției  comunitare și a Jandarmeriei se va organiza marșul elevilor pănceni sub deviza  Violența   murdărește

Luca Marian

Pușcă Crina

Stan Alina

Apostol  Viorica

Gârleanu Ionuț

Blaj  Ana-Maria

Elevi, profesori,  comunitatea locală

Numarul de elevi participanți, reflectare în media